Om Axmar bruk

Axmar bruk tillhör Hamrångebygden som är Gävles nordligaste kommundel. Bruket ligger efter Jungfrukustvägen på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. 

Bruket har sina anor från 1670-talet och tillhör Järnriket Gästrikland. Under 1860-talet flyttades verksamheten till ett nytt område närmare hamnen och på platsen för det gamla bruket byggdes en engelsk park, som fick benämningen Slottsparken, med promenadvägar och spegeldammar. Mitt i det muromgärdade parkområdet byggdes en ståtlig herrgård, allmänt kallat "slottet". Tyvärr är "slottet" rivet, men andra delar av Slottsparken är intakt. Slottsparken är öppen för allmänheten året om.

I hamnen ligger ett gammalt magasin, Galleri Bläckhornet, som har gjorts om till konstutställningslokal. I ett annat slaggstensmagasin är restaurangen Axmarbrygga Havskrog inhyst. Om den en gång så omfattande järnhanteringen vittnar i dag framförallt allt den restaurerade Axmar hytta med rostugn och masugn. Guidade visningar av hyttan och slottsparken, med mycket kompetenta guider, kan beställas. Hyttan nyttjas periodvis som konstutställningslokal och dessutom äger även olika typer av teater- och musikarrangemang rum där.

Axmar bruk blev i juni 2011 pga sin värdefulla industri- och kulturhistoria klassat som Gästriklands första kulturreservat av Länsstyrelsen Gävleborg. Konkret innebär det att statliga resurser satsas på att bevara brukets kulturhistoriska byggnader samt kulturhistoriska miljöer. 2010 invigdes Axmar bruks undervattenspark. Undervattensparken synliggör och tillgängliggör historierna kring alla skepp och pråmar som har förlist i vattnen utanför Axmar bruk. Vattnen utanför Axmar bruk utgörs dessutom av Axmar naturreservat som är södra Bottenhavets största sammanhängande oexploaterade skärgårdsområde. Naturreservatet ingår i Natura 2000-området Axmar-Gåsholma samt riksintresseområdet Axmarkusten.

PREMIÄR: Påsköppet tors-sön 29 mars-1 april!

Konferensrum som rymmer 60 personer

Bryggans Havscamping. Tillhör Sveriges bästa!

NYHET! Bed & Breakfast i Axmar bruk

Stuga med havsvy intill Axmarbrygga

Läs om Axmar bruks kultur- och industrihistoria