Konferens och möten i Axmar

Välj din typ av konferens:

Konferens med historievandring

Konferens Axmar hytta:

I Hyttan finns läktare med plats för 180 personer, högtalaranläggning och möjligheter till bild- och filmvisning. Ett heltäckande trägolv finns inlagt.

Konferenser prissätts efter förfrågan beroende på dag och period, priser exkl. moms.

Läs mer om Hyttan här »